دانلود بازی جدید لزوم ارائه آموزش‌های “بحران آب” به دانش آموزان

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: زمانی می توانیم با دانش آموز وارد تکامل و کار بشویم که هم سویی و همفکری در فعالیتهای پرورشی و علمی موج بزند.به گزارش ایسنا، مهدی علی اکبرزاده در جلسه هماهنگی و توجیهی همایش استانی “ایست! آب نیست” اظهار کرد: تلاش دوستان در تشکل ژهای دانش آموزی و هم سویی و همفکری آنان با معاونت فرهنگی و پرورشی در جهت ساخت جامعه‌ای ایده آل و پر حرکت به سمت تعالی است که اثرات آن به مرور در معلمان، دانش آموزان و خانواده دیده می شود.وی ضمن توصیه به فعالان فرهنگی و تربیتی نسبت به مجهز شدن به تکنولوژی و دانش روز افزود: دنیای امروز به نحوی ما را ملزم به این آموخته‌ها می‌کند و نوجوانان ما در عصری زندگی می‌کنند که در انبوه دانش و اطلاعات درگیر هستند.مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: پیشرفت روز به روز دانش و تکنولوژی اقتضای زمان است و ما باید در کنار آن و همگام با آن باید پیش برویم تا به اهداف خود برسیم.علی اکبرزاده گفت: در مورد هجمه‌های فرهنگی، بحران‌های زیست محیطی مانند کمبود آب و سایر مشکلات کشور از هر گونه آموزش متناسب با موضوع نباید کوتاهی کنیم چرا که مرزهای فرهنگی حدود خاصی ندارد و دقت عمل پیچیده‌ای را می‌طلبد.وی فعالیتهای ابتکاری در خصوص مصرف بهینه آب را توصیه کرد و افزود: طرح ناجیان آب، برچسب توصیه های دینی و علمی بر روی کالاها و سایر اقدامات مشابه در ذهن دانش آموزان ماندگارتر خواهد بود.وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری متفاوت همایش پرسش مهر ریاست جمهوری نسبت به سایر همایش‌ها، دانش آموزان را نسبت به این بحران بزرگ و اقدام عملی نسبت به آن توجیه کنیم.