دانلود بازی جدید آزادی صادرات نفت آمریکا پس از چهل سال

پس از ماه‌ها فشار شرکت‌های نفتی
آمریکایی برای لغو منع صادرات نفت آمریکا، دولت اوباما در نهایت با این موضوع
موافقت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به
نقل از رویترز، دولت آمریکا در نهایت تسلیم ماه‌ها فشار فزاینده شرکت‌های نفتی برای
رفع ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت خام این کشور شد و دو اقدام مورد نظر برای آزادسازی
صادرات نفت آمریکا به بازارهای جهانی را انجام داد.

اداره صنعت و امنیت آمریکا که
صادرات این کشور را کنترل می‌کند اعلام کرد که به برخی از شرکت‌های نفتی برای فروش
میعانات گازی به خارج از آمریکا مجوز داده است.

اداره صنعت و امنیت آمریکا همچنین دستورالعملی
را برای تشریح اینکه چه نوع نفت معمولا مجوز صادرات پیدا خواهد کرد ارائه داد که
اولین تلاش از سوی دولت برای شفافسازی موضوعی است که باعث ابهام و سردرگمی در
بازارهای انرژی به مدت بیش از یک سال شده بود.

بر همین اساس، دولت آمریکا
آماده صدور مجوز برای ورود نفت شیل آمریکا به بازارهای جهانی است.

حفاریهای نفت شیل در آمریکا طی
شش سال گذشته این کشور را به یک تولیدکننده بزرگ انرژی تبدیل کرده و تولید نفت این
کشور را بیش از 50 درصد افزایش داده است.